top of page

Avtalevilkår

 • Oppføringen gjelder i 12 måneder fra registreringsdato.

 • Avtalen må sies opp av kunde senest en måned før avtalen utløper, dersom oppsigelse ikke er mottatt innen fristen så vil ny avtale med bindingstid på 12 måneder starte opp. Oppsigelse av avtalen kan sendes til post@tjenesteporten.no

 • Oppføringen vil være publisert senest innen 3 virkedager etter registrering.

 • Oppføringen har en årspris/12 mnd på kr 1800,- eks mva og faktureres i sin helhet innen 3 virkedager fra registrering. Faktura vil bli sendt fra tjenesteleverandøren Digital Happening.

 • Sies avtalen opp i avtaleperioden så vil ikke årsgebyret bli refundert i sin helhet eller delt.

 • Skulle nettstedet oppleve nedetid eller tekniske utfordringer som gjør nettstedet utilgjengelig sammenhengende over 3 dager eller mer, så vil avtalen forlenges med tilsvarende tid nettstedet er utilgjengelig.

 • Eventuell prisjustering vil varsles i godt tid før oppsigelsesfristen. Ingen varsel, ingen prisjustering

 • Kunde kan be om en årlig rapport/analyse om aktiviteten på nettstedet. Rapporten kan etterspørres først etter 10 måneder fra registrering

 • Tjenesteporten.no/tjenesteleverandøren har intet ansvar for innhold på kundens hjemmeside eller sosiale medier

 • Oppdatert kontaktinformasjon er bedriftens hovedansvar å melde fra om til post@tjenesteporten.no

 • Tjenesteleverandør vil utføre vedlikehold og oppgradering av tjenesteporten.no

 • Ønskes det en endring i oppføringen eller feil oppdages, meld i fra til post@tjenesteporten.no

Avtalen inngås med kunde og tjenesteleverandøren Digital Happening.

Bekreft avtalen ved å klikk på betingelser i registreringsskjema-  avtalen vil bli sendt på epost til bedriftens epostadresse som registreres

bottom of page