top of page

Dyrevern

Hund

Veterinærvakt Sandefjord

Telefon 33 47 09 00​/ Per Arne Brandsæter telefon 41027374

Vakttjenesten er nedfelt i avtale mellom KS og Den norske veterinærforeningen. Det ligger følgende plikter for veterinærvakt i avtalen: Deltaker i veterinærvakt som har vakt, skal være tilgjengelig, være beredt til og sørge for uten ugrunnet opphold å:

  • oppfylle hjelpeplikten etter dyrehelsepersonelloven § 14

  • yte veterinærhjelp som bør ytes innen det området vakten omfatter før neste hverdag av dyrehelse-, dyrevern - eller næringsmessige hensyn

  • ivareta offentlige interesser, herunder utføre frivillige eller pålagte enkelttjenester for det offentlige mot avtalt godtgjørelse

 

Vegtrafikkloven § 12. Plikter ved trafikkuhell :

Enhver som med eller uten skyld er innblandet i trafikkuhell, skal straks stanse og hjelpe personer og dyr som er kommet til skade, og for øvrig delta i de tiltak som uhellet gir grunn til. Denne plikt har, om det er nødvendig, også andre som er i nærheten eller som kommer til stede.

Dyrevelferdsloven § 4. Hjelpeplikt :

Enhver som påtreffer et dyr som åpenbart er sykt, skadet eller hjelpeløst, skal så langt mulig hjelpe dyret. Dersom dyret er et dyr fra dyrehold eller storvilt, og det ikke er mulig å yte god nok hjelp, skal eieren eller politiet varsles umiddelbart. Dersom det er åpenbart at dyret ikke kan leve eller bli friskt, kan den som påtreffer dyret, avlive dette med det samme. Dyr fra dyrehold og storvilt skal ikke avlives i henhold til denne bestemmelsen dersom det lar seg gjøre å få tak i eieren, veterinær eller politiet innen rimelig tid.

Kilde: Sandefjord Kommune - Sandefjord - Husdyrhold

animals-6542564_1920.jpg
bottom of page